Η Ιστορία μας

Το 2000, Η MY SERVICES ξεκίνησε την δραστηριότητά της κινούμενη στο χώρο των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και καθαρισμού.

Το 2012, εισήλθε επιτυχώς στον τομέα των ξενοδοχειακών και νοσοκομειακών μονάδων.

Το 2016, δημιουργήθηκε η MY SERVICES HR Hotel Management για την διαχείριση του ξενοδοχειακού τομέα και των μεταποιητικών μονάδων (εργοστασίων), αποθηκών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics, όπου επικεντρώθηκε στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας στην βελτιστοποίηση των παραμέτρων που διαφοροποιούνται στους κλάδους αυτούς.

MYSERVICES HR

Στην MY SERVICES έχουμε θέσει τα υψηλότερα πρότυπα για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Οι αρχές μας καθορίζονται από την δέσμευση μας στην διεξαγωγή των εργασιών μας με δίκαιο τρόπο και στην συμπεριφορά μας προς όλους τους πελάτες, συναδέλφους, συνεργάτες.